14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 40 af 14. January 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 De af færdselslovens regler, der finder anvendelse for cykel og cyklister, finder anvendelse for motoriseret løbehjul og kørsel med motoriseret løbehjul, jf. dog §§ 4-14 og § 15, stk. 4.

•••
profile photo
Profilside