14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forsøg på fleksjobområdet

Bekendtgørelse nr. 1196 af 10. oktober 2013

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forsøg på fleksjobområdet

I medfør af § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Formål med forsøg med kommunale fleksjobansættelser
Formålet med forsøgene med kommunale fleksjobansættelser er at udvikle metoder til, at personer, der er visiteret til fleksjob, og som har en meget begrænset arbejdsevne, får fodfæste på arbejdsmarkedet.

§2 Ansættelse i kommunale fleksjob
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Bornholms Regionskommune og Esbjerg, Horsens samt Slagelse Kommuner kan gennemføre forsøg med kommunale fleksjobansættelser for personer, der er ledige, og som har en meget begrænset arbejdsevne, således at den fleksjobvisiterede i forbindelse med ansættelse i et kommunalt fleksjob kan gennemføre praktikperioder eller udstationering i andre kommunale enheder og offentlige samt private virksomheder, jf. §§ 3 og 4.

Stk. 2 Under praktikperioder eller udstationeringer efter stk. 1, er den fleksjobvisiterede ansat med kommunen som ansættelsesmyndighed, og kommunen udbetaler løn for det arbejde, der udføres hos praktik- eller udstationeringsstedet, jf. § 70 e, stk. 3 og 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. september 2013 til den 1. december 2014.

§3 Der gives tilladelse til forsøg med, at kommunen som arbejdsgiver kan tilbyde en person at være i praktik hos en anden kommunal enhed, en offentlig eller en privat virksomhed, jf. § 2, i højest 4 uger, uden at praktikstedet skal betale for det udførte arbejde.

§4 Der gives tilladelse til forsøg, hvor kommunen som arbejdsgiver får betaling for det arbejde, der udføres, når en person er udstationeret hos en anden kommunal enhed, en offentlig eller en privat virksomhed.

Stk. 2 Den betaling kommunen modtager, jf. stk. 1, skal mindst svare til den løn, som den udstationerede ville have krav på efter § 70 e, stk. 3 og 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis den pågældende var ansat hos den arbejdsgiver, hvor udstationeringen foregår.

§5 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. oktober 2013, men har virkning for kommunale fleksjobansættelser påbegyndt den 1. september 2013 eller senere.

profile photo
Profilside