14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1755 af 30. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Forsøg med den regionale uddannelsespulje
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre, hvorefter staten, inden for den regionale uddannelsespulje, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer 80 pct. af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede kurser i følgende tilfælde:

  • 1) Personer omfattet af § 6, nr. 1-5, § 6, nr. 6 og 7, som ikke er i job eller driver selvstændig virksomhed, § 6, nr. 8, § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og § 6, nr. 10, 11 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til tilbud om vejledning og opkvalificering i form af ét kort, erhvervsrettet kursus på op til 3 måneder, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om ordinær ansættelse af minimum 3 måneders varighed uden tilskud, jf. dog stk. 2 og 3. Kurset skal være relevant for at kunne varetage jobbet, og kan afholdes i op til 3 måneder forud for ansættelsen og i op til 3 måneder efter ansættelsens start hos arbejdsgiver, jf. dog stk. 4.

  • 2) Personer omfattet af § 6, nr. 1-8, § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og § 6, nr. 10-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til tilbud om vejledning og opkvalificering i form af ét kort, erhvervsrettet kursus, der fremgår af den regionale positivliste, enten i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende eller i de tilstødende RAR-områder, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Retten til tilbud om kurser efter stk. 1, er betinget af, at der på bevillingstidspunktet er midler inden for kommunens tilsagn/andel af den regionale uddannelsespulje for 2021, jf. bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje.

•••

Stk. 3 Personer omfattet af stk. 1, nr. 1, kan kun få tilbud om ét kursus, der har relation til samme arbejdsgiver.

•••

Stk. 4 Kurset efter stk. 1, nr. 1, som afholdes efter ansættelsens start, skal være aftalt med arbejdsgiveren mens personen er ledig, og personen skal have minimum 6 måneders forudgående ledighed, som opgøres efter reglerne i § 9 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kurset skal ligge ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren almindeligvis forudsattes at give.

•••

Stk. 5 Jobcentret betaler arbejdsgiverens udgifter til kurset efter stk. 1, nr. 1, som afholdes efter ansættelsens start og udbetales på baggrund af arbejdsgiverens ansøgning herom til jobcentret på baggrund af dokumenterede udgifter.

•••

Stk. 6 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

•••

Stk. 7 Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021.

•••

Stk. 8 Uddannelsesforløb, der er påbegyndt senest den 31. december 2021, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

•••
profile photo
Profilside