14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 320 af 29. marts 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv.

I medfør af § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, og § 80 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. november 2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Arbejdsmarkedsinklusion i stor skala gennem uddannelse
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner deltager i forsøget ”Arbejdsmarkedsinklusion i stor skala gennem uddannelse”, der som slutmål har at hjælpe unge med kognitivt handicap videre i beskæftigelse efter afsluttet uddannelsesforløb i forsøgsprojektet:

 • 1) Københavns kommune.

 • 2) Aarhus kommune.

 • 3) Esbjerg kommune.

 • 4) Gentofte kommune.

 • 5) Vejen kommune.

 • 6) Skanderborg kommune.

 • 7) Ishøj kommune.

 • 8) Tårnby kommune.

 • 9) Brøndby kommune.

Stk. 2 Målgruppen er

Stk. 3 Det er en betingelse, at personerne omfattet af stk. 2, har afsluttet et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) i løbet af de fire år, der går forud for påbegyndelse af et 2-årigt uddannelsesforløb efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4 Kommunerne kan efter en individuel vurdering fravige varighedsbegrænsningen for praktikforløb under hele uddannelsesforløbet efter § 32, stk. 4, i loven.

Stk. 5 Kommunen kan undlade at give aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere et uddannelsespålæg efter § 21 b, eller en indsats efter § 96 b, i loven i 3 måneder forud for påbegyndelsen af det 2-årige uddannelsesforløb. Herudover fritages den unge for kontaktforløbet efter § 16, stk. 6, og § 18, stk. 4, i loven i de første 18 måneder af uddannelsesforløbet.

Stk. 6 Det er en betingelse, at jobcenteret holder samtaler med aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere efter § 18, stk. 4, i loven i perioden fra afslutning af STU til start på uddannelsesforløbet. Herudover er det en betingelse, at jobcenteret informeres, hvis uddannelsesstedet vurderer, at der er risiko for frafald. I disse tilfælde skal jobcenteret kunne indkalde den unge til samtale i jobcenteret. Det er tillige en forudsætning, at der foretages en anden form for opfølgning under uddannelsesforløbet, f.eks. ved at uddannelsesstedet holder kontakt med jobcenteret.

Stk. 7 Personer i ressourceforløb er omfattet af reglerne om kontaktforløb i lovens kapitel 7 i forsøgsperioden. Samtaler under kontaktforløbet kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, når personen deltager i den 2-årige forsøgsuddannelse, jf. lovens § 18, stk. 5. Det er herudover en betingelse, at kommunen vurderer, at et tilbud om den 2-årige forsøgsuddannelse er det beskæftigelsesrettede tilbud, der bedst kan hjælpe personen tættere på arbejdsmarkedet, herunder beskæftigelse i et fleksjob.

Stk. 8 Efter afslutning af uddannelsesforløbet fritages deltagere fra kravene i § 70, stk. 3, i loven om, at fleksjob først kan tilbydes, når alle relevante tilbud efter loven samt andre foranstaltninger, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse.

Stk. 9 Det er en betingelse, at deltagerne opfylder de øvrige betingelser for at få fleksjob, herunder den grundlæggende betingelse om en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Stk. 10 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 16, stk. 6, § 18, stk. 4, § 20 a, § 21 b, § 32, stk. 4, § 70 og § 96 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 11 Forsøgsperioden løber fra den 1. juli 2018 til den 31. december 2021.

§2 Forsøg med videosamtaler i Solrød Kommune
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Solrød Kommune gennemfører forsøg, hvor der kan benyttes videosamtaler i kontaktforløbet for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 7, 11-14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er en betingelse, at første samtale afholdes ved personligt fremmøde på jobcenteret. Personen har ret til, at samtalerne afholdes ved personligt fremmøde, hvis pågældende anmoder om det.

Stk. 2 Kommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører samarbejdet med arbejdsløshedskassen. Er det tilfældet, skal kommunen give arbejdsløshedskassen skriftlig besked om, hvordan forsøget påvirker samarbejdet.

Stk. 4 Forsøgsperioden for personer omfattet af § 2, nr. 2, 3, 7, 11-14, løber fra den 1. november 2018 til den 31. december 2021. Forsøgsperioden for personer omfattet af § 2, nr. 1, løber fra den 1. november 2018 til den 1. januar 2020.

§3 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Solrød Kommune gennemfører forsøg, hvor der kan benyttes videosamtaler i sygedagpengeopfølgningen efter kapitel 6 i lov om sygedagpenge. Det er en betingelse, at første samtale afholdes ved personligt fremmøde på jobcenteret. Personen har ret til, at samtalerne afholdes ved personligt fremmøde, hvis pågældende anmoder om det.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 13 b, stk. 1, 3. pkt. i lov om sygedagpenge.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. november 2018 til den 31. december 2021.

§4 Forsøg med mere fleksibilitet i indsatsen for sygemeldte i Aabenraa Kommune
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Aabenraa Kommune gennemfører forsøg, hvor kommunen alene skal indhente LÆ 285 til brug for første opfølgning i sygedagpengesager, når kommunen vurderer, at der er behov for det.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 11 a i lov om sygedagpenge.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. april 2019 til den 31. december 2021.

§5 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Aabenraa Kommune gennemfører forsøg, hvor kommunen alene skal inddrage rehabiliteringsteamet i sager, hvor en sygemeldt overgår til jobafklaringsforløb, når kommunen vurderer, at der er behov for det.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 68 d, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. april 2019 til den 31. december 2021.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1245 af 30. oktober 2018 om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. ophæves.

profile photo
Profilside