14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2016 § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1048 af 03. september 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Indeholdelsesprocentsatsen på skattekortet for 2016 beregnes som summen af følgende procentsatser, der er større end 0:

  • 1) Skattekommunens laveste skatteprocentsats (dvs. summen af kommunal skatteprocentsats, sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8, kirkeskatteprocentsats for medlemmer af folkekirken og bundskat efter personskattelovens § 6). I stedet for kommunal skatteprocentsats anvendes for begrænset skattepligtige satsen for skat svarende til kommunal indkomstskat efter personskattelovens § 8 c.

  • 2) En procentsats beregnet som topskatten efter personskattelovens § 7 og nedsat efter personskattelovens § 19, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst og med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over kapitalindkomstbundgrænsen, og ganget med 100.

•••

Stk. 2 Procentsatserne efter stk. 1 beregnes med 2 decimaler.

•••

Stk. 3 Såfremt der efter reglerne i § 12 i bekendtgørelse nr. 499 af 27. marts 2015 skal ske forhøjelse af indeholdelsesprocentsatsen, forhøjes indeholdelsesprocentsatsen med højst det antal hele procentpoint, som er tilstrækkeligt til at undgå opkrævning af forskudsskat ved skattebillet (B-skat).

•••

Stk. 4 Er den efter stk. 1-3 beregnede indeholdelsesprocentsats større end skatteloftsprocenten efter personskattelovens § 19, stk. 1, med tillæg af kirkeskatteprocentsatsen, ansættes indeholdelsesprocentsatsen til skatteloftsprocenten efter personskattelovens § 19, stk. 1, med tillæg af kirkeskatteprocentsatsen.

•••

Stk. 5 Indeholdelsesprocentsatsen efter stk. 1-4 forhøjes til nærmeste hele procent.

•••

Stk. 6 Beregningen af indeholdelsesprocentsatsen ved § 6 sker før indregning af en eventuel lønindeholdelsesprocent.

•••
profile photo
Profilside