Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2013 § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 906 af 04. september 2012

§ 5

Skattepligtige pensioner, der udbetales af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), ansættes ved forskudsregistreringen for 2013 med udgangspunkt i pensionen for september måned 2012 omregnet til helårsbeløb, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1306 af 15. december 2011. Det omregnede helårsbeløb forhøjes ikke, og der foretages ikke regulering efter § 1.