Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2013 § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 906 af 04. september 2012

§ 4

Skattepligtige pensioner og lignende ydelser, der udbetales af Statens Pensionssystem, ansættes ved forskudsregistreringen for 2013 på grundlag af oplysninger fra Økonomistyrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1.