Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2013 § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 906 af 04. september 2012

§ 2

Sociale pensioner efter lov om social pension ansættes ved forskudsregistreringen for 2013 på grundlag af oplysninger fra Pensionsregistret. Der foretages ikke regulering efter § 1.