Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2013 Kapitel 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 906 af 04. september 2012

Kapitel 1 Forskudsregistreringen for 2013
§ 1

Ved forskudsregistreringen for 2013, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog stk. 2-5 samt §§ 2-5:

  • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2011, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2013 med 4,0 pct.

  • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2012, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2013 med 2,0 pct.

Stk. 2 Posten »ejendomsværdiskat« ansættes ved forskudsregistreringen for 2013 på grundlag af den laveste værdi af henholdsvis den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 reguleret med 5 pct., ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller ejendomsværdien pr. 1. oktober 2011. For ejendomme, hvor det ikke er muligt maskinelt at beregne ejendomsværdiskatten, ansættes posten »ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2013 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2011, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2012. For udenlandske ejendomme ansættes posten »ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2013 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2011, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2012.

Stk. 3 Ved forskudsregistreringen for 2013, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes i de i stk. 4 nævnte tilfælde en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog §§ 2-5, og der foretages ikke regulering efter stk. 1:

  • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2011, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2013 med 4,5 pct.

  • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2012, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2013 med 1,6 pct.

Stk. 4 Stk. 3 finder anvendelse ved forskudsregistreringen for 2013 af

  • 1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  • 2) efterløn, dagpenge og overgangsydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring,

  • 3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, og

  • 4) kommunale og amtskommunale tjenestemandspensioner og private pensioner såsom udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer i pensionsøjemed og rateopsparinger i pensionsøjemed.

Stk. 5 Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

§ 2

Sociale pensioner efter lov om social pension ansættes ved forskudsregistreringen for 2013 på grundlag af oplysninger fra Pensionsregistret. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§ 3

Skattepligtige stipendier, der udbetales i henhold til lov om Statens Uddannelsesstøtte, ansættes ved forskudsregistreringen for 2013 på grundlag af oplysninger fra Uddannelsesstyrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§ 4

Skattepligtige pensioner og lignende ydelser, der udbetales af Statens Pensionssystem, ansættes ved forskudsregistreringen for 2013 på grundlag af oplysninger fra Økonomistyrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§ 5

Skattepligtige pensioner, der udbetales af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), ansættes ved forskudsregistreringen for 2013 med udgangspunkt i pensionen for september måned 2012 omregnet til helårsbeløb, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1306 af 15. december 2011. Det omregnede helårsbeløb forhøjes ikke, og der foretages ikke regulering efter § 1.