14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2012 § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 938 af 26. august 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Indeholdelsesprocentsatsen på skattekortet for 2012 beregnes som summen af følgende procentsatser, der er større end 0:

  • 1) Skattekommunens laveste skatteprocentsats (dvs. summen af kommunal skatteprocentsats, sundhedsbidrag på 7 pct., kirkeskatteprocentsats for medlemmer af folkekirken og bundskat på 4,64 pct.). I stedet for kommunal skatteprocentsats anvendes for begrænset skattepligtige satsen for skat svarende til kommunal indkomstskat efter personskattelovens § 8 c.

  • 2) En procentsats beregnet som topskatten efter personskattelovens § 7 og nedsat efter personskattelovens § 19, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, og med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over grundbeløbet, og ganget med 100.

•••

Stk. 2 Procentsatserne efter stk. 1 beregnes med 2 decimaler.

•••

Stk. 3 Såfremt der efter reglerne i § 12 i bekendtgørelse nr. 1254 af 9. november 2010 skal ske forhøjelse af indeholdelsesprocentsatsen, forhøjes indeholdelsesprocentsatsen med højst det antal hele procentpoint, som er tilstrækkeligt til at undgå opkrævning af forskudsskat ved skattebillet (B-skat).

•••

Stk. 4 Er den efter stk. 1-3 beregnede indeholdelsesprocentsats større end 51,5 pct. med tillæg af kirkeskatteprocentsatsen, ansættes indeholdelsesprocentsatsen til 51,5 pct. med tillæg af kirkeskatteprocentsatsen.

•••

Stk. 5 Indeholdelsesprocentsatsen efter stk. 1-4 forhøjes til nærmeste hele procent.

•••

Stk. 6 Beregningen af indeholdelsesprocentsatsen ved § 6 sker før indregning af en eventuel lønindeholdelsesprocent.

•••
profile photo
Profilside