14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2012 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 938 af 26. august 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ved forskudsregistreringen for 2012, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog stk. 2-5 samt §§ 2-5:

  • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2010, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2012 med 4,5 pct.

  • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2011, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2012 med 3 pct.

•••

Stk. 2 Posten »ejendomsværdiskat« ansættes ved forskudsregistreringen for 2012 på grundlag af den laveste værdi af henholdsvis den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 reguleret med 5 pct., ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller ejendomsværdien pr. 1. oktober 2010. For ejendomme, hvor det ikke er muligt maskinelt at beregne ejendomsværdiskatten, ansættes posten »ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2012 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2010, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2011. For udenlandske ejendomme ansættes posten »ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2012 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2010, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2011.

•••

Stk. 3 Ved forskudsregistreringen for 2012, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes i de i stk. 4 nævnte tilfælde en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog §§ 2-5, og der foretages ikke regulering efter stk. 1:

  • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2010, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2012 med 4,9 pct.

  • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2011, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2012 med 2,9 pct.

•••

Stk. 4 Stk. 3 finder anvendelse ved forskudsregistreringen for 2012 af

  • 1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  • 2) efterløn, dagpenge og overgangsydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring,

  • 3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, og

  • 4) kommunale og amtskommunale tjenestemandspensioner og private pensioner såsom udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer i pensionsøjemed og rateopsparinger i pensionsøjemed.

•••

Stk. 5 Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside