14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2003 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 751 af 06. september 2002. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ved forskudsregistreringen for 2003, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog stk. 2-5 samt §§ 2-5:

  • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2001, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2003 med 7,0 pct.

  • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2002, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2003 med 3,5 pct.

•••

Stk. 2 Posten »kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« ansættes ved forskudsregistreringen for 2003 på grundlag af den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1 januar 2001 reguleret med 5 pct. Hvis den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2002 er lavere end ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 reguleret med 5 pct., ansættes ejendomsværdiskatten på grundlag af ejendomsværdien pr. 1. januar 2002. Ved ombygninger/tilbygninger mv. i 2001 ansættes posten »kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2003 på grundlag af den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2002. For ejendomme, hvor det ikke er muligt maskinelt at beregne ejendomsværdiskatten, ansættes posten »kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2003 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2001, reguleret med 5 pct., eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2002, jf. dog 5. pkt. For udenlandske ejendomme ansættes posten »kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2003 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2001, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2002.

•••

Stk. 3 Ved forskudsregistreringen for 2003, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes i de i stk. 4 nævnte tilfælde en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog §§ 2-5, og der foretages ikke regulering efter stk. 1:

  • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2001, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2003 med 6,0 pct.

  • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2002, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2003 med 3,2 pct.

•••

Stk. 4 Stk. 3 finder anvendelse ved forskudsregistreringen for 2003 af

  • 1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse,

  • 2) efterløn, dagpenge og overgangsydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring,

  • 3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, og

  • 4) kommunale og amtskommunale tjenestemandspensioner og private pensioner såsom udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer i pensionsøjemed og rateopsparinger i pensionsøjemed.

•••

Stk. 5 Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside