14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2000 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 708 af 09. september 1999. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ved forskudsregistreringen for 2000, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog stk. 2 og 3 samt §§ 2-5:

 • 1) indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1998, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2000 med 7 pct.

 • 2) indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1999, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2000 med 3,5 pct.

•••

Stk. 2 Posten »kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« ansættes ved forskudsregistreringen for 2000 på grundlag af den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 1999, jf. dog 4. pkt. For ejerlejligheder reguleres grundlaget med 15 pct., dog med 20 pct. for ejerlejligheder i København og Frederiksberg kommuner, og for øvrige ejendomme med 10 pct. Progressionsgrænsen fastsættes foreløbigt til 2.650.000 kr. For ejendomme, hvor det ikke er muligt maskinelt at beregne ejendomsværdiskatten, ansættes posten »kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2000 til 40 pct. af overskud af egen bolig, der indgår i slutligningen for 1998 eller i forskudsregistreringen for 1999, reguleret efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Ved forskudsregistreringen for 2000 af

 • 1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik,

 • 2) efterløn, dagpenge og overgangsydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring, og

 • 3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, der foretages på grundlag af oplysninger om de nævnte indkomstkategorier i et tidligere år, anvendes en af følgende 2 procentreguleringer:

  • a) indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1998, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2000 med 5,9 pct.

  • b) indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1999, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2000 med 3,2 pct.
   Der foretages ikke regulering efter stk. 1.

•••

Stk. 4 Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside