14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1998 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 690 af 27. August 1997. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ved forskudsregistreringen for 1998, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende 2 procentreguleringer:

  • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1996, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1998 med 7 pct.

  • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1997, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1998 med 3,5 pct.

•••

Stk. 2 Posten »overskud af egen bolig« ansættes ved forskudsregistreringen for 1998 på grundlag af ejendomsværdien ved årsreguleringen pr. 1. januar 1997 reguleret med 10 pct.

•••

Stk. 3 Ved forskudsregistreringen for 1998 af

  • 1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension og lov om social bistand,

  • 2) efterløn, dagpenge og overgangsydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring og

  • 3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, der foretages på grundlag af oplysninger om de nævnte indkomstkategorier i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

    • a) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1996, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1998 med 2,7 pct.

    • b) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1997, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1998 med 2,4 pct.

Der foretages ikke regulering efter stk. 1.

•••

Stk. 4 Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside