14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1995 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 805 af 06. September 1994. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ved forskudsregistrering for 1995, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

 • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1993, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1995 med 5 pct.

 • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1994, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1995 med 2,5 pct.

•••

Stk. 2 Posten »overskud af ejerbolig« ansættes ved forskudsregistreringen for 1995 på grundlag af ejendomsværdien ved årsreguleringen pr. 1. januar 1994 med et tillæg på 5 pct. Der foretages ikke regulering efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Ved forskudsregistrering for 1995 af

 • 1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension og lov om social bistand,

 • 2) efterløn, dagpenge og overgangsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring, og

 • 3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, der foretages på grundlag af oplysninger om de nævnte indkomstkategorier i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

  • a) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1993, reguleres ikke ved forskudsregistreringen for 1995.

  • b) b) b) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1994, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1995 med 0,4 pct.
   Der foretages ikke regulering efter stk. 1.

•••

Stk. 4 Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside