Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1994 § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 731 af 07. september 1993,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 795 af 01. oktober 1993

§ 4

Indeholdelsesprocenten på skattekortet for 1994 beregnes som summen af de følgende procenter, der er større end 0:

  • 1) Skattekommunens laveste skatteprocent (dvs. summen af primærkommunal skatteprocent, amtskommunal skatteprocent, kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken og bundskatten på 14,5 pct. efter personskattelovens § 6).

  • 2) En procent beregnet som mellemskatten på 4,5 pct. efter personskattelovens § 6 a, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst eller fradrag af negativ kapitalindkomst, og ganget med 100.

  • 3) En procent beregnet som topskatten på 12,5 pct. efter personskattelovens § 7, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af den del af kapitalindkomsten, der overstiger det regulerede grundbeløb, og ganget med 100.

  • 4) En procent beregnet som indkomstskatten på 5 pct. efter personskattelovens § 8, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst og ganget med 100.

Stk. 2 Procenterne efter stk. 1, beregnes med to decimaler. Er den efter stk. 1, beregnede indeholdelsesprocent større end 65 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten, ansættes indeholdelsesprocenten til 65 med tillæg af kirkeskatteprocenten.

Stk. 3 Indeholdelsesprocenten efter stk. 2 forhøjes til nærmeste hele procent.