14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forskudsregistrering for 1993

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 721 af 19. august 1992, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forskudsregistrering for 1993

Efter § 52, stk. 2, 3. pkt., § 53, stk. 1, 3. pkt. og § 54 i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 595 af 15. august 1991 med senere ændringer, bestemmes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Ved forskudsregistrering for 1993, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

  • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1991, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1993 med 6 pct.

  • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1992, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1993 med 3 pct.

    I begge tilfælde ansættes posten »overskud af egen bolig« på grundlag af 19. almindelige vurdering pr. 1. januar 1992 uden procentregulering.

§2 Forskudsregistreringen for 1993 af sociale pensioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 411 af 26. maj 1992, foretages med udgangspunkt i pensionen for juli 1992 omregnet til helårsbeløb, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 330 af 28. maj 1991. Det omregnede helårsbeløb forhøjes med 2 pct., og forhøjelse efter § 1 foretages ikke.

§3 Datoen for indgivelse af skema til brug for den ordinære forskudsregistrering for 1993 fastsættes til 10. oktober 1992, jf. § 3, stk. 1, 4. pkt., i bekendtgørelse nr. 330 af 28. maj 1991.

profile photo
Profilside