Bekendtgørelse om forskudsregistrering for 1993

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 721 af 19. august 1992

Efter § 52, stk. 2, 3. pkt., § 53, stk. 1, 3. pkt. og § 54 i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 595 af 15. august 1991 med senere ændringer, bestemmes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Ved forskudsregistrering for 1993, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

  • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1991, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1993 med 6 pct.

  • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1992, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1993 med 3 pct.

    I begge tilfælde ansættes posten »overskud af egen bolig« på grundlag af 19. almindelige vurdering pr. 1. januar 1992 uden procentregulering.

§ 2

Forskudsregistreringen for 1993 af sociale pensioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 411 af 26. maj 1992, foretages med udgangspunkt i pensionen for juli 1992 omregnet til helårsbeløb, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 330 af 28. maj 1991. Det omregnede helårsbeløb forhøjes med 2 pct., og forhøjelse efter § 1 foretages ikke.

§ 3

Datoen for indgivelse af skema til brug for den ordinære forskudsregistrering for 1993 fastsættes til 10. oktober 1992, jf. § 3, stk. 1, 4. pkt., i bekendtgørelse nr. 330 af 28. maj 1991.