Bekendtgørelse om forskrifter for tinglysningssystemet § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 507 af 21. juni 2002,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1139 af 23. november 2004

§ 1

Systemets navn er Tinglysningssystemet. Systemet består af fire delsystemer, hvis navne er henholdsvis tingbogen, bilbogen, andelsboligbogen og personbogen.

Stk. 2 Systemet består af:

 • 1) En central del indeholdende

  • a) tingbogen og et historisk register (»historikken«) for tingbogen,

  • b) bilbogen,

  • c) andelsboligbogen og

  • d) personbogen.

 • 2) En lokal del ved hvert af landets byretsembeder indeholdende tingbogen og historikken for tingbogen for den pågældende retskreds.

 • 3) En lokal del ved retten i Århus indeholdende

  • a) bilbogen og historikken for bilbogen,

  • b) andelsboligbogen og historikken for andelsboligbogen samt

  • c) personbogen og historikken for personbogen.

Stk. 3 Vedkommende byret er dataansvarlig myndighed for den del af systemet, som er nævnt i stk. 2, nr. 2. Retten i Århus er endvidere dataansvarlig myndighed for de dele af systemet, som er nævnt i stk. 2, nr. 1 og 3.