14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsikringsselskabers rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1272 af 27. november 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Ved tvangsopløsning eller likvidation skal likvidator regelmæssigt og i en passende form underrette kreditorerne om likvidationens forløb.

•••

Stk. 2 Tilsynsmyndighederne i lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan anmode likvidator om at blive underrettet i overensstemmelse med stk. 1.

•••
profile photo
Profilside