14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsikringsselskabers rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1272 af 27. november 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om forsikringsselskabers rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation

Kapitel 2

Lovvalg

§3 Et forsikringsselskabs rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation gennemføres efter lovgivningen i det land inden for Den Europæiske Union eller i det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor forsikringsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, medmindre andet er fastsat i kapitel 4.

§4 Begæring om rekonstruktion eller konkurs samt anmodning om tvangsopløsning af et forsikringsselskab skal indgives til en skifteret her i landet i overensstemmelse med konkursloven.

§5 Afgørelser om saneringsforanstaltninger mod eller likvidation af forsikringsselskaber fra lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, har bindende virkning og kan fuldbyrdes her i landet, såfremt de har sådanne virkninger i det land, hvor afgørelsen er truffet.

Stk. 2 Administrator eller likvidator er bemyndiget til at udøve samme beføjelser, som tilkommer dem efter lovgivningen i det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået en aftale med på det finansielle område, hvor de er udpeget, jf. dog stk. 3. Udøvelsen af disse beføjelser skal ske under iagttagelse af dansk lovgivning.

Stk. 3 Administrator eller likvidators beføjelser omfatter ikke anvendelse af tvangsmidler, eksempelvis pålæg af oplysningspligt eller adgang til at kræve at måtte undersøge forretningslokaler m.v., samt ret til at afgøre voldgiftsspørgsmål eller bilægge tvister.

profile photo
Profilside