14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsikringspligtens gennemførelse § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 488 af 03. May 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Forsikringen dækker skader, som er forårsaget i forsikringstiden og anmeldt til Patienterstatningen senest 3 år efter forsikringens ophør.

•••

Stk. 2 Ved forsikringsskift dækker den overtagende forsikring skader, som er forårsaget, før denne forsikring trådte i kraft, hvis anmeldelse til Patienterstatningen sker mere end 3 år efter, at denne forsikring trådte i kraft. Den overtagende forsikring dækker dog ikke skader, der er anmeldt til Patienterstatningen, mere end 3 år efter dens ophør jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 Den forsikringspligtige skal før ophør af forsikringspligtige aktiviteter tegne en afløbsdækning for skader, der anmeldes til Patienterstatningen efter ophør af de pågældende forsikringspligtige aktiviteter, og inden forældelse indtræder, jf. lovens § 59. Forsikringsselskabet, hvor forsikringen er i kraft ved ophør, er forpligtet til at tilbyde forsikring for afløbsdækning.

•••
profile photo
Profilside