Bekendtgørelse om forsikringspligtens gennemførelse § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 488 af 03. maj 2018

§ 8

For den enkelte forsikringspligtige er dækningssummen som minimum 20 mio. kr. pr. år for skader forårsaget i forsikringstiden.

Stk. 2 For den enkelte forsikringspligtige, som har en omsætning for den forsikringspligtige virksomhed på mere end 100 mio. kr. pr. år, er dækningssummen dog minimum 40 mio. kr. pr. år for skader forårsaget i forsikringstiden.

Stk. 3 For afløbsforsikringer efter § 9, stk. 3, gælder halvdelen af dækningssummerne nævnt i stk. 1 og 2.