Bekendtgørelse om forsikringspligtens gennemførelse § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 488 af 03. maj 2018

§ 2

Ved forsikringspligtig forstås i denne bekendtgørelse det enkelte behandlingssted eller behandlingssteder samlet under en juridisk enhed.

Stk. 2 Ved lægelig patientbehandling forstås i denne bekendtgørelse behandling, der er forbeholdt læger eller som i øvrigt udføres af læger, herunder ved brug af medhjælp.

Stk. 3 Ved speciallægepraksis, jf. § 1, forstås i denne bekendtgørelse behandlingssteder, hvor én eller flere læger overvejende udfører lægelig behandling i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, eller som udfører behandling svarende til ydelser, som er anført i nævnte overenskomst. Endvidere forstås speciallægepraksisser med speciale i almen medicin, som ikke virker efter overenskomst, jf. sundhedslovens § 227, stk. 1, jf. § 60, stk. 1.

Stk. 4 Ved privat sygehus eller klinik, jf. § 1, forstås i denne bekendtgørelse behandlingssteder, som udfører lægelig behandling, og som ikke omfattes af stk. 3.