Bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 01. maj 2013

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2013.

Stk. 2 § 2, stk. 1, nr. 1-3 og stk. 2, § 3, stk. 1, nr. 1-3 og stk. 2, og § 4 finder anvendelse første gang på indberetningen for kalenderåret 2012.

Stk. 3 § 2, stk. 1, nr. 4, og § 3, stk. 1, nr. 4 og 5 finder anvendelse første gang på indberetningen for kalenderåret 2013.

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 179 af 26. februar 2013 om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger ophæves.