Bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 01. maj 2013

kalenderårets udløb til Finanstilsynet indsende en erklæring udarbejdet af en revisor, der er godkendt i henhold til revisorloven om revision af kontoen.
§ 5

Overtrædelse af §§ 2-4 straffes med bøde.