14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 442 af 01. May 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 kalenderårets udløb til Finanstilsynet indsende en erklæring udarbejdet af en revisor, der er godkendt i henhold til revisorloven om revision af kontoen.
Overtrædelse af §§ 2-4 straffes med bøde.

•••
profile photo
Profilside