14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 696 af 26. maj 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 På en klientkonto skal indsættes beløb, herunder præmier og forsikringsudbetalinger samt provisioner i medfør af § 16, stk. 1, nr. 2, i lov om forsikringsformidling, som formidleren modtager som led i forsikringsformidlingen, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Beløb, der er dækket af en frigørelsesattest fra et forsikringsselskab, kan ikke indsættes på klientkontoen.

•••

Stk. 3 Provision, herunder forskud herpå, samt andre vederlag, som en formidler modtager som led i forsikringsformidlingen, må ikke indsættes på klientkontoen.

•••
profile photo
Profilside