14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 696 af 26. maj 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Betroede midler
Modtager en formidler som led i forsikringsformidlingen betroede midler, skal disse indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut (klientkonto), der er omfattet af en garanti, jf. § 13.

•••

Stk. 2 En forsikringsformidler eller genforsikringsformidler skal samtidig med ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet, eller hvis tilladelse er givet, når sådanne midler modtages, indsende bevis for oprettelse af klientkonto.

•••

Stk. 3 En accessorisk forsikringsformidler, som modtager betroede midler, skal indsende bevis for oprettelse af klientkonto til Finanstilsynet i forbindelse med, at den accessoriske forsikringsformidler anmoder om at blive registreret, eller når klientkontoen oprettes.

•••
profile photo
Profilside