14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 696 af 26. maj 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Erklæring om ansvarsforsikring eller garantistillelse
En formidler skal have en erklæring fra et forsikringsselskab eller et pengeinstitut om, at virksomheden er dækket af en ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, der opfylder betingelserne i § 2, eller at en formidler er omfattet af bekendtgørelsens § 2, stk. 3.

•••

Stk. 2 Erklæringen skal afgives på en blanket udarbejdet af Finanstilsynet og indsendes til Finanstilsynet samtidig med indsendelse af ansøgning om tilladelse til at udøve forsikringsformidling eller anmodning om registrering som accessorisk forsikringsformidler, jf. §§ 3 og 4 i lov om forsikringsformidling.

•••
profile photo
Profilside