14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 696 af 26. maj 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 De i § 3, stk. 1, angivne beløb for ansvarsforsikringens og garantistillelsens dækningssummer forhøjes hvert femte år. Revisionen sker efter forskrifter udstedt af EU-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 7, i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution.

•••
profile photo
Profilside