Bekendtgørelse om forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 696 af 26. maj 2020

§ 17

Garantierklæringen efter § 13 skal udarbejdes af garantistiller. Garantierklæringen skal afgives på en blanket udarbejdet af Finanstilsynet.

Stk. 2 Blanketten skal indsendes til Finanstilsynet samtidig med ansøgning om tilladelse som forsikrings- eller genforsikringsformidler, jf. § 4 i lov om forsikringsformidling, eller samtidig med anmodning om registrering som accessorisk forsikringsformidler, jf. § 4 i lov om forsikringsformidling.