14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 696 af 26. maj 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Garantistillelsen kan begrænses beløbsmæssigt, så samtlige krav vedrørende hvert enkelt år af garantiperioden kun dækkes med et vist beløb. Dette beløb skal dog udgøre mindst 2.505.531 kr. pr. formidler.

•••

Stk. 2 Beløbsgrænsen i stk. 1, 2. pkt., reduceres ikke, selvom garantien stilles for en kortere periode end 1 år.

•••
profile photo
Profilside