14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 773 af 11. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Stormrådet fastsætter fristen for anmeldelse af stormfald til det forsikringsselskab, hvor skovejeren har tegnet basisforsikring.

•••

Stk. 2 Skadeanmeldelsen skal ske på en anmeldelsesformular, som godkendes af Stormrådet og findes på Stormrådets hjemmeside.

•••

Stk. 3 Skadeanmeldelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Navn, adresse, ejendomsnummer og administrationsadresse.

  • 2) Kommune, skovens matrikelbetegnelse og evt. lokalt stednavn/skovens navn.

  • 3) Skovens størrelse og estimeret omfang af stormfaldet.

  • 4) Oplysninger om servitutter og tidligere tilskud.

  • 5) Ejers signatur og dato.

•••

Stk. 4 Forsikringsselskabet videresender uden ugrundet ophold en kopi af skadeanmeldelsen med eventuelle bemærkninger til Stormrådet.

•••
profile photo
Profilside