14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forsat delvis suspension af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 684 af 24. maj 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forsat delvis suspension af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 12 d, stk. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse med nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Justeringer angående lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet, fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler for personer, der deltager i tilbud i medfør af danskuddannelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 19. august 2019 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og regler fastsat i medfør heraf:

  • 1) § 2 e, stk. 1 og § 2 f, stk. 1, vedrørende tidsperioden for tilbud om danskuddannelse, jf. stk. 2,

  • 2) § 6 a vedrørende gyldighedsperioden for de enkelte klip på klippekortet, jf. stk. 3, eller

  • 3) § 9, stk. 3, vedrørende udbyders evaluering af kursisternes sprogtilegnelse ved overgang mellem moduler, jf. dog stk. 4.

Stk. 2 Vedrørende stk. 1, nr. 1, om tidsperioden for tilbud om danskuddannelse, jf. § 2 e, stk. 1, og § 2 f, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., gælder det for kursister, som i perioden fra den1. marts 2020 til den 1. juni 2020 har været afskåret fra at deltage i danskuddannelse som følge af COVID-19 relaterede årsager, at danskuddannelsesperioden forlænges med en tilsvarende periode.

Stk. 3 Vedrørende stk. 1, nr. 2, om gyldighedsperioden for de enkelte klip på klippekortet, jf. § 5, stk. 2, samt bilag 2, i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., gælder det for kursister, som i periode fra den 1. marts 2020 til den 1. juni 2020 har været afskåret fra at deltage i danskuddannelse som følge af COVID-19 relaterede årsager, at klippekortet forlænges med en tilsvarende periode.

Stk. 4 Uanset stk. 1, nr. 3, vedrørende udbyders evaluering af kursisternes sprogtilegnelse, kan udbyder af danskuddannelse i perioden til og med den 30. juni 2020 vælge at gennemføre modulskifte på følgende vis:

  • 1) der kan gennemføres modultest med anvendelse af testmateriale udarbejdet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, jf. § 15, stk. 2, i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., hvilket indebærer fysisk fremmøde,

  • 2) der kan gennemføres en faglig vurdering af, om den enkelte kursist har opnået et dansksprogligt færdighedsniveau, der svarer til en bestået modultest på det niveau, kursisten er indplaceret på. Vurderingen skal være skriftlig og har gyldighed som en bestået modultest. Den skriftlige vurdering erstatter scorearket til pågældende modultest og opbevares af udbyder fysisk eller digitalt i 3 år, eller frem til den pågældende kursist afslutter danskuddannelsen ved bestået prøve i dansk, jf. § 9, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller

  • 3) der kan gennemføres modulskifte ved en kombination af nr. 1 og nr. 2, således at kursisten samlet vurderes i alle deldiscipliner (læse- skrive-, lytte og mundtligt). Der henvises til nr. 2. vedr. dokumentation for den faglige vurdering.

§2 Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. maj 2020.

profile photo
Profilside