14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 296 af 20. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Adoptionssamrådet er kun beslutningsdygtigt, når det er fuldtalligt.

•••

Stk. 2 Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

•••

Stk. 3 Akterne i de konkrete sager, der behandles af adoptionssamrådet, skal være til rådighed for adoptionssamrådets medlemmer i god tid inden mødet. I helt særlige tilfælde er det tilstrækkeligt, at akterne foreligger på mødet.

•••
profile photo
Profilside