14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 296 af 20. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Adoptionssamrådets medlemmer er undergivet straffelovens og forvaltningslovens almindelige regler om tavshedspligt.

•••

Stk. 2 Medlemmerne drager omsorg for, at materiale, der er modtaget i forbindelse med arbejdet i adoptionssamrådet, ikke kommer udenforstående i hænde. Medlemmet skal ved fratræden tilbagegive fortroligt materiale, som den pågældende er i besiddelse af.

•••
profile photo
Profilside