14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forretningsorden for værdiansættelsesnævnet § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 122 af 11. marts 2002. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Inhabilitet
Et medlem må ikke være til stede under behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, der er egnede til at svække tilliden til medlemmets upartiskhed.

•••

Stk. 2 Et medlem har pligt til, inden en sags behandling påbegyndes, over for formanden at meddele, at medlemmet ikke kan deltage i sagens behandling, eller redegøre for omstændigheder, som kan medføre, at der er tvivl om medlemmets habilitet. I denne forbindelse skal medlemmet besvare de spørgsmål, som formanden eller andre medlemmer stiller.

•••

Stk. 3 Nævnet afgør selv og uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende kan deltage i sagens behandling. Nævnet kan delegere denne kompetence til formanden.

•••

Stk. 4 Såfremt nævnet undtagelsesvis skønner, at udlevering af materiale vedrørende en sag til et inhabilt medlem vil være uretmæssig, kan nævnet beslutte, at materialet ikke eller først på et nærmere angivet tidspunkt tidspunkt skal udleveres til det pågældende medlem. Nævnet kan delegere denne kompetence til formanden.

•••
profile photo
Profilside