14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forretningsorden for værdiansættelsesnævnet § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 122 af 11. marts 2002. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Nævnets møder
Nævnets formand leder nævnets møder.

•••

Stk. 2 Værdiansættelsesnævnet træder sammen i henhold til § 4, stk. 1 og 2.

•••

Stk. 3 Det nødlidende institut sender det nødvendige materiale til brug for den skattemæssige værdiansættelse til nævnets medlemmer.

•••

Stk. 4 Nævnet skal træffe afgørelse senest 5 dage efter, at det har modtaget et fyldestgørende grundlag for stillingtagen.

•••

Stk. 5 Medlemmer, der er forhindret i at give møde, skal give nævnets formand og Økonomi- og Erhvervsministeriet meddelelse herom hurtigst muligt.

•••

Stk. 6 Medlemmet sørger selv for at videregive materiale til sin suppleant. Materiale må kun videregives til en suppleant ved det pågældende medlems forfald.

•••

Stk. 7 Værdiansættelsesnævnets møder er ikke offentlige.

•••
profile photo
Profilside