14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forretningsorden for værdiansættelsesnævnet § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 122 af 11. marts 2002. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Det er op til det nødlidende institut at fremskaffe et fyldestgørende grundlag, og instituttet må derfor udlevere alle relevante vurderinger og oplysninger til brug for nævnets overvejelser i forbindelse med værdiansættelsen. Nævnet kan til enhver tid forlange yderligere nødvendige oplysninger til brug for nævnets overvejelser i forbindelse med værdiansættelsen fra det nødlidende institut.

•••

Stk. 2 Nævnets afgørelse sendes i kopi til Garantifonden for indskydere og investorer samt Finanstilsynet.

•••
profile photo
Profilside