Bekendtgørelse om forretningsorden for Psykolognævnet § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1315 af 17. juni 2021

§ 3

Psykolognævnets sekretariat kan på vegne af Psykolognævnet træffe afgørelse i sager om:

Stk. 2 Sekretariatets afgørelser efter stk. 1 kan indbringes for Psykolognævnet. Hvis klagen indeholder nye oplysninger, skal sekretariatet tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sagen. Hvis klagen ikke indeholder nye oplysninger, eller sekretariatet ikke finder, at der er grundlag for at genoptage sagen, skal sekretariatet forelægge sagen og sagens akter for Psykolognævnet uden at foretage yderligere sagsbehandling med henblik på, at nævnet træffer afgørelse.