Bekendtgørelse om forretningsorden for Penge- og Pensionspanelet § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1599 af 19. december 2007

Medlemmer og suppleanter
§ 2

Penge- og Pensionspanelet består af en formand og 8 medlemmer, der udpeges af økonomi- og erhvervsministeren. Formanden skal have særligt kendskab til forbrugeradfærd. Medlemmerne udpeges efter indstilling af de i § 333 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed nævnte organisationer.

Stk. 2 Panelets formand og medlemmer udpeges for op til 4 år ad gangen og kan genudpeges.