Bekendtgørelse om forretningsorden for Penge- og Pensionspanelet § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1599 af 19. december 2007

Ikrafttræden
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2008.