Bekendtgørelse om forretningsorden for Penge- og Pensionspanelet § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1599 af 19. december 2007

§ 11

Offentlighedsloven finder anvendelse på Penge- og Pensionspanelets virksomhed.

Stk. 2 Gennemførelse og offentliggørelse af test skal ske efter forvaltningslovens principper om partshøring og aktindsigt.

Stk. 3 Anonym informationsindsamling i forbindelse med test efter § 1, stk. 2, nr. 2, kan anvendes, når der forud for testens gennemførelse gives meddelelse herom til virksomhederne i overensstemmelse med persondatalovens regler.