14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forretningsorden for Konkurrencerådet § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 399 af 11. marts 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Konkurrencerådet mødes to gange om året med det rådgivende udvalg nedsat af erhvervsministeren i henhold til § 14, stk. 6, i konkurrenceloven. Rådet kan vælge at lade sig repræsentere af formanden og næstformanden.

•••

Stk. 2 Det rådgivende udvalg kan rådgive Konkurrencerådet om

  • 1) udarbejdelsen af vejledninger om konkurrenceloven og dens anvendelse,

  • 2) behovet for udarbejdelsen af konkurrenceanalyser,

  • 3) mulige tiltag til forebyggelse af overtrædelser af konkurrenceloven, og

  • 4) eksistensen af konkrete konkurrenceproblemer på et marked.

•••

Stk. 3 Konkurrencerådet kan høre det rådgivende udvalg i forbindelse med udarbejdelsen af vejledninger om konkurrenceloven, jf. stk. 2, nr. 1, og kan til enhver tid anmode hele eller dele af udvalget om bistand i forbindelse med behandlingen af konkrete sager, jf. § 3, stk. 1, nr. 4.

•••
profile photo
Profilside