14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forretningsorden for Konkurrencerådet § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 399 af 11. marts 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Delegation af kompetence
Konkurrencerådet kan delegere sin kompetence til at træffe afgørelse i sager omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, § 3, stk. 1 i lov om håndhævelse af P2B-forordningen samt § 145 a i lov om betalinger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis rådet

  • 1) for en sagstype har fastlagt en klar og utvetydig praksis, eller

  • 2) i en konkret sag overlader det til styrelsen efter indhentning af yderligere oplysninger at træffe afgørelse.

•••

Stk. 2 Konkurrencerådet skal på førstkommende møde efter, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse efter stk. 1, nr. 2, orienteres om afgørelsen.

•••

Stk. 3 Konkurrencerådet skal føre en oversigt over hvilke sagstyper, der efter stk. 1, nr. 1, er delegeret, og oversigten skal gennemgås af rådet mindst én gang om året.

•••

Stk. 4 Konkurrencerådet kan foretage en generel delegation af kompetencen efter § 3, stk. 1, nr. 9, til formanden, og kompetencen kan delegeres til direktøren for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i konkrete sager for at sikre en hurtig oversendelse til anklagemyndigheden.

•••
profile photo
Profilside