14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forretningsorden for Konkurrencerådet § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 399 af 11. marts 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Beslutningsdygtighed og stemmeregler
Konkurrencerådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af samtlige rådsmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede. En suppleant, der er indtrådt på vegne af et rådsmedlem, indgår ved opgørelsen af, om rådet er beslutningsdygtigt.

•••

Stk. 2 Er et rådsmedlem forhindret i at deltage fysisk på et rådsmøde, kan vedkommende undtagelsesvis med formandens tilladelse betragtes som værende til stede til et fysisk møde via telefon eller video.

•••

Stk. 3 Konkurrencerådet træffer afgørelse med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

•••
profile photo
Profilside