14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forretningsorden for Dommerudnævnelsesrådet § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 589 af 21. juni 1999. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Protokol
For hvert rådsmøde føres en protokol, hvori angives

  • 1) rådets indstilling i den enkelte ansøgningssag,

  • 2) om indstillingen er enstemmig eller er sket efter afstemning, og

  • 3) rådets begrundelse for indstillingen tillige med en angivelse af de enkelte medlemmers standpunkter, såfremt der har være uenighed om indstillingen.

•••

Stk. 2 Protokollen underskrives på mødet af de enkelte rådsmedlemmer.

•••

Stk. 3 Indstillinger foretaget i medfør af § 14, stk. 2-4, indføres snarest muligt i protokollen med de i stk. 1 nævnte angivelser. Protokollen underskrives snarest muligt af de medlemmer, der har deltaget i beslutningen, og de øvrige medlemmer gøres bekendt med protokoltilførslen.

•••
profile photo
Profilside