14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 977 af 01. juli 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Rådet stemmer på anmodning fra formanden. Formanden indleder desuden en afstemningsprocedure, hvis mindst to medlemmer af rådet anmoder herom.

•••

Stk. 2 Formanden kan beslutte, at en afgørelse kan træffes ved skriftlig procedure, medmindre mindst to medlemmer af rådet gør indsigelse.

•••

Stk. 3 Ved skriftlig procedure kræves:

  • 1) at det relevante materiale er tilgængeligt via NEXT i så god tid, at der normalt vil være tre arbejdsdage til behandling af spørgsmålet,

  • 2) tilbagemelding fra rådets medlemmer (eller disses suppleant i overensstemmelse med § 3, stk. 8) via NEXT, og

  • 3) at en afgørelse indføres i protokollen for rådets næstfølgende møde.

•••
profile photo
Profilside