14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 977 af 01. July 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Protokol
Sekretariatet fører en protokol for rådet, der indeholder referat af væsentlige drøftelser i rådet samt rådets beslutninger om observationer, advarsler, henstillinger og eventuelle offentliggørelser om rådets arbejde i øvrigt. Det skal fremgå af protokollen, hvem der har været til stede ved rådets møder, herunder som observatører. Et medlem, som ikke er enig i en beslutning eller et synspunkt, har ret til at få sin mening indført i referatet.

•••

Stk. 2 Referatet fremsendes til medlemmerne af rådet for bemærkninger og godkendelse senest en uge efter mødet, såfremt dette er muligt. Efter godkendelse underskrives referatet af formanden for rådet.

•••
profile photo
Profilside