Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Nationale Integrationsråd § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2679 af 28. december 2021

§ 2

Rådet består af 14 medlemmer. Heraf er fem medlemmer valgt af Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd, jf. integrationslovens § 44, stk. 1, 2. pkt. Fire medlemmer udpeges af udlændinge- og integrationsministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i København, Aarhus, Odense og Aalborg kommuner, jf. integrationslovens § 44, stk. 1, 4. pkt. Udlændinge- og integrationsministeren udpeger herudover 5 medlemmer til rådet, jf. integrationslovens § 44, stk. 1, 5. pkt.

Stk. 2 Udlændinge- og integrationsministeren udpeger en forperson blandt de fem medlemmer udpeget i medfør af integrationslovens § 44, stk. 1, 5. pkt. Forpersonen bemyndiger et af medlemmerne til at træde i forpersonens sted, når denne er forhindret.

Stk. 3 Der foretages fornyet forpersonsudpegning, hvis forpersonen dør eller udtræder af rådet, eller hvis 10 af rådets medlemmer beslutter dette. Det samme gælder, hvis forpersonen ekskluderes af rådet, jf. § 4.

Stk. 4 Udlændinge- og integrationsministeren udpeger i medfør af integrationslovens § 44, stk. 3, et tilforordnet medlem fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Den tilforordnede har ikke stemmeret.